Category Archives: Novosti

Nova verzija 2.7

Dodane nove opcije i primjeri:

Nove naredbe u komandnoj liniji:
?, hlp, md, rd, copy, et, zt  .

U folderu ‘Zadatci iz knjiga’,  datoteke ‘Thevenin Furčić’.gnet i ‘Thevenin trafa Kuzmanović’.gnet demonstriraju naredbe Et i Zt.

U novom folderu ‘Mjerenja’ dodane su datoteke ‘3 Voltmetra.gnet’ i ‘3 Ampermetra.gnet’.

 Elementi su grupirani radi budućeg proširenja programa.