Category Archives: Novosti

Verzija 3.3

Pošto sam trenutno zauzet na drugim projektima tempo izlazaka CEngineGM programa je usporen, u svakom slučaju omogućena je nova verzija programa. Ovo otključavanje svake godine služi mi za evidenciju koliko ima korisnika koji aktivno koriste program.
Kao što vidim ima Vas prilično ,zahvaljujem na korištenju programa i imam zadovoljstvo da ga držim u “životu” .

Nova verzija omogućuje zumiranje na osciloskopu !

Autor G.M.

P.S.
stay tuned…

 

Verzija 3.1

U novoj verziji na raspolaganju je novi element:

Triac

Upotrebu možete vidjeti u jednostavnom primjeru TRIAC .gnet
smješten u folderu “Energetska elektronika”.

Help CEngineGM.chm  po pojedinim elementima je konačno dovršen .

Napomene:

  • Prilikom downloada zip datoteke Google Chrome prikaže slijedeću poruku Chrome  u postavkama  možete deblokirati opciju za download,
  • ili jednostavno prebaciti se na Microsoft Explorer ,koji će dojavit  manje paničnu poruku Explorer klikom na opciju Open ili Save imate  ZIP datoteku na raspolaganju.
  •  Nakon raspakiranja pokrenite help file CEngineGM.chm i maknite kvačicu sa      Always ask before opening this file ,  u protivnom help se neće ispravno pozivati iz glavnog programa !

 

Nova verzija 3.0.3

Pošto će starim verzijama programa isteći rok upotrebe, verzija  3.0.3 je otključana  za slijedeću školsku godinu 2014/2015  !

Nova verzija sadrži :

Trofazni dalekovod.
Sa svim parametrima (moguć unos podataka preko Carsonovih formula).

Trofazni vod

Carson
Pogledati primjer “Kapacitivna struja.gnet”  u folderu “Energetika”.


Trofazni transformator :  Transf

EditTrafo

Moguće grupe spoja su Dy Yd sa satnim brojevima 1,5,7,11
Dd Yy sa satnim brojevima 0,6.
Pogledati primjer “Nesimetrično trofazni trafo.gnet”  u folderu “Energetika” .


Dva nova primjera vezanih za nelinearni induktivitet  ,
“Inrush current.gnet” i “Inrush current.gnet” u folderu “Energetika”


Nova Verzija 3.0.1

Dodani su novi trofazni elementi !

Trofazni generator , trofazni vod .
Primjer možete pronaći u folderu “Energetika” pod nazivom “1 KS.gnet”
1 KS shema

I sada nešto potpuno novo, Complex basic interpreter !
Script_Interpreter
Primjer možete pronaći u folderu “Zadatci  iz knjiga” datoteka “Millman.gnet”

Detaljnije upute se nalaze u help datoteci CEngineGM.chm 

Nova verzija 2.9.1

Novi oscilioskop  Oscil

Svaki kanal posjeduje vlastito uzemljenje i kanal za dovođenje vanjskog impulsa .
U folderu “Mjerenja” pogledati primjer  ‘Lissajousove krivulje.gnet’

Editiranje vektora iz dijalog box-a

vector_form
sum_vector

Za dodatna objašnjenja pogledati help datoteku CEngineGM.chm odjeljak
Elementi\Instrumenti\Oscil  i Vektori

Nova verzija 2.9

Novi elementi na raspolaganju  NoviElementi

U folderu “Energetska elektronika” nalazi se datoteke :
“Ispravljač.gnet”,”Tranzistor sklopka.gnet”,”Tranzistor ZE.gnet”  za prva dva elementa.
U folderu “Operacijsko pojačalo” nalaze se datoteke sa primjerima za pojačalo.

Svi instrumenti imaju mogućnost Snaga u vremenu pregleda
mjerene veličine u vremenu (vatmetar,ampermetar,voltmetar) .

Dodane nove komande:
tempref za referentnu temparaturu .
rs xy stacionarni proračun uz Kartezijev prikaz kompleksnog broja.
rs polar stacionarni proračun uz polarni prikaz kompleksnog broja.
ren ,rename promjena imena datoteke.

Pogledati detaljnije u help datoteci .

Zadnje i konačno najteži dio što se ne vidi je bolje detektiranje stiff problema u diferencijalnim jednadžbama .Jednostavno nakon tranzijentnog stanja imamo nekakve brojeve koji bi se trebali poklapati sa klasičnim stacionarnim proračunom .Pošto stiff problemi razaraju preciznost proračuna ,određenim metodama i programerskim trikovima možemo im doskočiti, međutim neminovno  preciznost proračuna time opada. Tema je preopsežna i preteška za  analizu,osobno sam potrošio više godina na detaljno istraživanje ovog fenomena .

Autor GM.

 

 

Avast antivirus

Poštovani  korisnici ,vjerovatno imate problem sa Avast antivirusom,
koji vam dojavljuje poruku Win32:Evo-gen[Susp] , na žalost ovo je lažna uzbuna.
Avast’s heuristics   mnoge programe  proglašava malverom.
Pogledajte link na tu temu .
Privremeno isključite Avast ili pokušajte sa slijedećom procedurom.


Na tabu SIGURNOST ->zaštita datoteka(lijeva lista)
kliknite na button POSTAVKE-> izuzetci (lijeva lista)
dodajte folder u kojeg želite kopirati program npr D:\CEngineGM\*


Inače AVG, Norton, Microsoft Security i ostali nisu detektirali nikakav virus.

Nova verzija 2.7

Dodane nove opcije i primjeri:

Nove naredbe u komandnoj liniji:
?, hlp, md, rd, copy, et, zt  .

U folderu ‘Zadatci iz knjiga’,  datoteke ‘Thevenin Furčić’.gnet i ‘Thevenin trafa Kuzmanović’.gnet demonstriraju naredbe Et i Zt.

U novom folderu ‘Mjerenja’ dodane su datoteke ‘3 Voltmetra.gnet’ i ‘3 Ampermetra.gnet’.

 Elementi su grupirani radi budućeg proširenja programa.