CEngineGM

Nova verzija programa   za školsku godinu 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 ,2016/2017 je dostupna!

Ovdje možete preuzeti zadnju verziju 3.3 .0 programa CEngineGM.zip !   

Inrush

Novosti  o novim verzijama su dostupne  na ovom linku! 

Napomena:

U zip fajlu se nalazi exe stoga možete dobiti upozorenje prilikom preuzimanja.

Nakon raspakiranja pokrenite help file CEngineGM.chm i maknite kvačicu sa                 Always ask before opening this file ,  u protivnom help se neće ispravno pozivati iz glavnog programa !

Razuman se čovjek prilagođuje okolini,nerazuman uporno nastoji da okolinu prilagodi sebi. Stoga sav napredak ovisi o nerazumnom  . 
George Bernard  Shaw